Puhujat

Toni Auvinen, Avarasti Oy

Faktaa, fiktiota ja scifiä yhdistävä tarina kunnasta, jossa kaikki sujuu kuntalaisen kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin. Isoina teemoina toimivat kunta alustaratkaisuna, uudet teknologiat, ilmastonmuutos, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Tarina perustuu elokuussa 2020 julkaistavaan KUNTA X -kirjaan, joka pöllyttää vakiintunutta ja osin rajoittunutta käsitystä tulevaisuuden kunnasta, kunnan roolista ja toimintatavoista.

Toni Auvinen on toiminut kunta-alalla erilaisissa tehtävissä koko 2000-luvun ajan. Kunnanjohtajana hän on vastannut uudistumisen ja muutoksen johtamisesta, selvityshenkilönä kuntien yhteistoiminnan ja digitalisaation edistämisestä, ICT- ja digijohtajana sote- ja maakuntauudistuksen ICT & DIGI valmistelusta. Auvinen on kirjoittanut Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -teoksen ja hänen seuraava KUNTA X -kirjansa julkaistaan elokuussa 2020. Lisätietoja: www.toniauvinen.fi

Tarja Sinivuori-Boldt, Hankinta-Suomi

Tietoa Hankinta-Suomesta:

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistaan syksyllä 2020

Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

Teppo Rantanen, Smart Tampere

Tampereesta kehitetään Smart Tampere -ohjelman avulla digitaalista ja älykästä edelläkävijäkaupunkia vuosien 2017-2021 aikana. Ohjelman avainteemoja ovat älykäs teollisuus, terveys, infra, rakentaminen, liikkuminen sekä koulutus ja osaaminen. Keskeisenä ideana on, että kaupunki ei kilpailuta ja tilaa valmiita ratkaisuja vain omatoimisesti, vaan julkisia hankinta ja kehitysstrategioita kehitetään yhdessä yritysten ja asiakkaiden kanssa. Tampereen kaupunkin elinvoimajohtaja Teppo Rantasella on keskeinen rooli projektin eteenpäin viemisessä, sillä hän tuo mukanaan vankan kokemuksen ja laajan kansainvälisen verkoston, jonka avulla Tampereesta on tarkoitus tehdä kansainvälisesti tunnustettu, älykäs, kestävän kehityksen huomioiva ja vetovoimainen kaupunki.

Teppo Rantanen aloitti uransa perheen tilitoimistossa, jonka jälkeen avasi oman tilitoimiston Tampereelle. Tämän jälkeen ura jatkui kansainvälisten tilintarkastustoimistojen kautta maailman suurimpaan asiantuntijayritykseen Deloitteen, jossa hän toimi 2002-2014 Suomen Deloitten toimitusjohtajana ja myöhemmin Deloitten teknologia-, media- ja telekommunikaatioalan johtoryhmässä. Vuodesta 2016 alkaen Teppo Rantanen on toiminut Tampereen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajana. Työelämän ulkopuolella hän on ollut aktiivinen myös mm. Suomen Unicefin ja Lasten ja Nuorten Säätiön hallituksissa.

Katriina Alhola, SYKE

Katriina Alhola (TkT, KTM) työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyvissä tutkimushankkeissa. Katriina on myös KEINO-akatemian osaaja, jonka tarkoitus on tukea ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Katriinan aiheena Hankintapäivillä on Agenda2030. Agenda2030 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka pääsisällön 17 tavoitetta ovat laajoja ja kunnianhimoisia. Agenda2030 muodostaa kokonaisuuden yhdessä heinäkuussa 2015 hyväksytyn kehitysrahoituksen ja toimeenpanon tukeen keskittyvän Addis Abeba Action Agenda kanssa. Molemmat asiakirjat heijastavat ajattelutavan muutosta kehitysyhteistyöpolitiikasta ja pohjoinen etelä -vastakkainasettelusta laaja-alaisempaan kestävän kehityksen politiikkaan, jossa haetaan uusia yhteistyön muotoja ja kumppanuuksia.